.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«el Messies havia de patir i de ressuscitar d'entre els morts»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d'Abraham, d'Isahac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l'havia de deixar lliure. Ell era l'innocent i el sant, però vosaltres el vau negar i vau demanar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàveu el qui ens obre el camí de la vida. Però Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts. Nosaltres en som testimonis. Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els vostres dirigents no sabíeu el que fèieu, però així Déu ha complert allò que havia anunciat per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir. Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, i seran esborrades les vostres culpes.»

Ac 3,13-15,17-19

Salm Responsorial

R. Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor. 

Responeu-me quan us invoco, 
oh Déu que em feu justícia. 
M'heu eixamplat el cor en els perills, 
compadiu-me i escolteu el meu prec.  R

Sapigueu que el Senyor
m'ha fet favors meravellosos;
el Senyor m'escolta sempre que l'invoco. R 

Molts exclamen:
«¿En qui trobarem el nostre goig?
Que sigui el nostre estendard 
la claror de la vostra mirada, Senyor!» R

M’adormo en pau
així que em fico al llit
i em sento en vós segur,
només en vós, Senyor  R

Sl 4,2.4.7.9 (R.:7)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix és la víctima propiciatòria pels nostres pecats. I no només pels nostres, sinó pels de tot el món. Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus manaments. Els qui diuen que el coneixen, però de fet no compleixen els seus manaments, són mentiders, no diuen pas la veritat. Però els qui fan cas de la paraula de Jesucrist han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

1Jn 2,1-5a

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d'això, Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres.» Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc.» I mentre deia això els ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se'l menjà davant d'ells. Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s'havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms.» Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d'entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d'ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.»
Lc 24,35-48

"El Ressuscitat actua sempre en l’Església"

Una altra aparició del Ressuscitat ens porta a considerar també en aquest diumenge l’assemblea eucarística com a lloc privilegiat on el Senyor es fa present. Jesús que es fa present enmig dels seus, el do de la pau, la joia dels deixebles, l’enviament a la missió, l’anunci del perdó... són realitats en acte també avui en cada una de les nostres comunitats, ja que prolonguen el misteri i la Pasqua de Crist.
El fil conductor de les lectures d’aquest diumenge és la invitació a convertir-nos, a canviar de vida, per tenir el perdó dels pecats. Joan Baptista va començar la seva predicació amb la invitació a la conversió. Jesús també va començar la seva vida pública invitant tothom a convertir-se. El mateix fan el Senyor i la comunitat cristiana: comencen la seva activitat amb el mateix anunci: el tema de la conversió ressona en les tres lectures d’aquest diumenge: Jesús ressuscitat s’apareix als deixebles, els instrueix i els envia a predicar arreu «la conversió i el perdó dels pecats» (evangeli); sant Pere diu: «penediu-vos i convertiu-vos» (1a lectura); i sant Joan, després d’haver presentat Crist prop del Pare com a defensor (Paràclit), ens exhorta a «complir els seus manaments». Aquest és el criteri d’autenticitat, en particular l’amor al proïsme que ens identifica com a seguidors de Jesús. El Crist ressuscitat actua sempre en l’Església.
La conversió és un tema específic pasqual. En efecte, la Pasqua és un nou inici, no sols per a Crist que passa de la mort a la vida, sinó per a tots els qui creuen en ell. La missió que Jesús confia als apòstols va destinada a totes les nacions, «començant per Jerusalem». La glòria del Ressuscitat ha de reverberar sobre tots els homes com una força de renovació en el centre de la història. Amb la resurrecció es realitza en Crist, anticipadament, la sort que ens espera com el nostre futur: la resurrecció de Crist és l’aurora d’aquell món nou, de la nova creació, que portarà a plenitud les aspiracions d’amor, de justícia, de pau i de solidaritat. Així portarem una vida nova: els qui hem ressuscitat pel baptisme en Jesús guiats i empesos per la força de l’Esperit, formem la nova comunitat, l’Església pasqual.

Ignasi Ricart, claretià

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES