.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«s’abaixà i es féu obedient fins acceptar la mort, i una mort de creu»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia d’Ezequiel

El Senyor diu: «Vosaltres penseu: No va ben encaminada la manera d’obrar del Senyor. Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: ¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, la que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort.»

Ez 18,25-28

Salm Responsorial

R. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins. 
Encamineu-me en la vostra veritat,
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu; 
i cada moment espero en vós.  R

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat

i de l’amor que heu guardat des de sempre. 
No us recordeu dels pecats que he comès de jove, 
compadiu-vos de mi, 
vós que estimeu tant. R

El Senyor, bondadós i recte, 
ensenya el bon camí als pecadors. 
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí. R

Sl 24,4-5.6-7,8-9 (R.: 6a)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips

Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d’ànima, d’amor que consola, de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist: [ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant als homes, i començant de captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins acceptar la mort, i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.]

Fl 2,1-11

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble:
«Què us en sembla? Un home que tenia dos fills va dir al primer: “Fill meu, vés a treballar a la vinya, avui.” Ell respongué: “No hi vull anar.” Però després se’n penedí i hi anà. El pare digué això mateix al segon i aquest li respongué: “Hi vaig de seguida, pare.” Però no hi anà. Quin d’aquests dos va fer el que el pare volia?» Li responen: «El primer.» Jesús els diu: «Us dic amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut. I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l.»

Mt 21,28-32

"Vivim de fet allò que de paraula diem?"

Malgrat els insistents avisos de Déu pels profetes cridant a la conversió, el Poble de Déu no en va fer cas i es veié abocat al desastre purificador del desterrament.
Fins i tot llavors deien: La manera d’obrar del Senyor no va ben encaminada.
Llavors el Senyor planteja justament la qüestió: No és la vostra manera d’obrar —i no la meva— la que va desencaminada?
També molts avui, amb neguit d’insatisfacció, diuen sentir-se «abandonats de la mà de Déu».
Però, qui està abandonant qui?
Queda encara esperança? Si el pecador deixa de fer el mal i obra amb justícia, salvarà la vida.
Sabent-nos tots pecadors, qui reconeix el mal que ha fet i es converteix, serà salvat de la mort.
Als de Filips Pau els ha exhortat: Que el vostre comportament sigui digne de l’Evangeli de Crist (1,27). Ara concreta: Tingueu les mateixes actituds i el mateix amor els uns pels altres, amb Jesucrist com a model.
Llavors incorpora un himne cristològic pre-paulí estructurat en 3 etapes:
1a. Jesucrist era de categoria divina: la categoria vol fer visible la dignitat interior;
2a. no es guardà gelosament la seva igualtat de categoria amb Déu; prengué categoria d’esclau i s’abaixà fins a la mort de creu;
3a. per això Déu l’ha super-exal- çat concedint-li el «nom» (missió) per damunt de tot altre nom perquè tothom reconegui, a glòria de Déu Pare, que Jesucrist és Senyor.
L’Evangeli presenta el contrast de dos tipus de fill:
a) el de bones paraules (Hi vaig de seguida) que no fa el que diu (però no hi anà);
b) el de paraules dolentes (No hi vull anar) però que de fet obeeix (se’n penedí i hi anà).
Nosaltres —sobretot a Missa— diem paraules molt bones: ho vivim després?

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES