.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum; el just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les culpes d’ells.

Is 53,10-11

Salm Responsorial

R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós.

La paraula del Senyor és sincera, 
es manté fidel en tot el que fa; 
estima el dret i la justícia, 
la terra és plena del seu amor.   R

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, 

els qui esperen en l’amor que els té; 
ell els allibera de la mort, 
i els retorna en temps de fam. R

Tenim posada l’esperança en el Senyor, 
auxili nostre i escut que ens protegeix. 
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós.  R

Sl 32,4-5.18-19.20.22 (R.: 22)

Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l’hora, l’auxili que necessitem.

He 4,14-16

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem.»
Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?»
Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.»
Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?»
Ells li digueren: «Sí que podem.»
Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat.»
Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan.
Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

Mc 10,35-45

"Acostem-nos amb confi ança al tron de la gràcia de Déu"

El 4t Cant del Servent del Senyor (Is 52,13-53,12) presenta la Passió i Glòria del Servent amb clau de lectura al començament: El meu Servent prosperarà i serà posat molt amunt. Mentrestant, però, el Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servent.
El missatge desconcerta: un innocent a qui li toca patir; uns culpables que triomfen; un mort que viu... Més que mai, allò que Déu fa amb el seu Servent és increïble: Qui ho pot creure allò que hem sentit?
En la vida sofrent del Servent hi ha un secret: Per ell el designi salvador del Senyor arribarà a bon terme.
Heb comença la 2a secció de la 2a part invitant: Mantinguem ferma la fe que professem. Acabava la 1a part (2,17) anunciant les notes del Gran Sacerdot: com pas - siu i acreditat davant Déu. Ara les explica amb conseqüències.
El nostre Gran Sacerdot no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Perquè Ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar.
Conseqüència: Acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi l’auxili que necessitem.
L’evangeli presenta el 3r rebuig a l’anunci de la Passió, Mort i Resurrecció: ara amb els protagonistes són els dos fills de Zebedeu, que demanen «seure un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra».
La resposta de Jesús s’estructura en quatre afirmacions:
• seure a la dreta i esquerra del Senyor implica beure el calze de la Passió;
• concedir de seure a la dreta i l’esquerra del Senyor glorificat no és potestat de Jesús sinó del Pare Déu;
• a la Comunitat dels seguidors de Jesús ser important i ser el primer suposa ser el vostre servidor i l’esclau de tots;
• el motiu i motor d’aquesta exigència és l’exemple de Jesús: el Fill de l’home no ha vingut a fer-se servir sinó a servir fins a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes, com el Servent que pren damunt seu el pecat de tots. En Jesús «donar la vida» no és un fet puntual i aïllat sinó la conseqüència definitiva del servei amorós als altres.

Mn. José Luis Arín

 

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES