.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop»

 
  

 
 
 
de Déu!
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans.
El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.
Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí.
Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat com al dia de Madian.

Is 8,23b-9,3

Salm Responsorial

R. El Senyor m’il·lumina i em salva.

El Senyor m’il·lumina i em salva,
qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, 
qui em pot esfereir? R 

Una cosa he demanat al Senyor,  
i la desitjo amb tota l’ànima:

poder viure a la casa del Senyor 
i vetllar pel seu temple.  R

N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.  
Espera en el Senyor! Sigues valent! 
que el teu cor no defalleixi. 
Espera en el Senyor!  R

Sl 26,1.4.13-14 (R.: la)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer.
Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres.
Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: «Jo soc partidari de Pau», «Doncs jo, d’Apol·ló», «Jo, de Quefes», «Jo, de Crist».
Com és això? El Crist està dividit? És que Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau?
Crist no m’ha enviat a batejar, sinó a anunciar l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.

1Co 1,10-13.17

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.»
Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.»
Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu.
Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.
Més enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà.
Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell.
I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia.

Mt 4,12-23

"Dedicats nit i dia a Crist"

La imatge de la llum és molt significativa. Jesús ens ha portat la revelació de Déu que és la llum que ha de guiar sempre la nostra vida. Per això, l’evangelista Mateu ens presenta Jesús, al començament de la seva vida pública, vivint a Cafarnaüm. I diu: S’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós. I com brilla aquesta llum?: A partir d’aquell temps, Jesús començà a predicar així: Convertiuvos, que el Regne del cel és a prop. La llum és el Regne que ell predica i que demana una conversió per poder acollir-lo. I en aquesta tasca no vol restar sol. Per això crida els seus deixebles Pere i Andreu: Veniu amb mi i jo us faré pescadors d’homes. I també Jaume i Joan: Jesús els cridà. I com han de predicar el Regne que demana conversió immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. També Jaume i Joan abandonaren immediatament la barca i el pare i se n’anaren amb ell. Amb la predicació de Jesús es fa realitat la profecia d’Isaïes: El poble que avançava a les fosques, ha vist una gran llum. Aquesta llum produeix una immensa alegria: Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí: dues imatges que descriuen, a nivell popular, una enorme alegria. I és que heu trossejat el jou que li pesava, tot ho heu trossejat com al dia de Madian. El poble ara pot viure lliure seguint la llum de Jesucrist. Aquesta llum demana la unió de tots els creients: Us demano que aneu d’acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer. Una bona recomanació per a aquesta Setmana de la Unitat. Ser llum: deixar-ho tot per seguir Crist, amb una immensa alegria i en plena unió amb els germans.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES