.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia de Zacaries

El Senyor diu:
«Alegra’t, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la seva entrada. És bo i salvador, muntat humilment en un ase, en un pollí, fill de somera.
Bandejarà d’Efraïm els carros de guerra, allunyarà de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels guerrers seran bandejats.
Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, i el seu domini s’estendrà d’un mar a l’altre, des del gran Riu fins a l’extrem del país.»

Za 9,9-10

Salm Responsorial

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Us exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el vostre nom per sempre. 
Us beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.   R

El Senyor és compassiu i benigne, 
lent per al càstig, gran en l’amor. 
El Senyor és bo per a tothom,

estima entranyablement tot el que ell ha creat. R

Que us enalteixin les vostres criatures, 
que us beneeixin els fidels; 
que proclamin la glòria del vostre regne 
i parlin de la vostra potència. R

Totes les obres del Senyor són fidels, 
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor sosté els qui estan a punt de caure,
els qui han ensopegat, ell els redreça. R

Sl 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: 1)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la carn sinó segons les de l’Esperit, perquè l’esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’esperit de Crist, no seria de Crist. I si habita en vosaltres l’esperit d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu esperit, que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.
Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure com demana la carn. Perquè si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir les obres pròpies de la carn, viureu.

Rm 8,9.11-13

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué:
«Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós.
El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill; igualment, no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar.
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera.»

Mt 11,25-30

"Per l’amor, el jou de Jesús és suau i lleuger"

De vegades coneixem persones molt preocupades per saber exactament què diuen les normes. Les volen complir però de fet en sou esclaus. Jesús ens ensenya quin ha de ser el nostre camí. En primer lloc, tot ha de començar per la humilitat i senzillesa: Heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Només des d’aquesta humilitat i des de la certesa que conèixer Déu és un do del Senyor podrem saber quin ha de ser el nostre camí: Fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill; igualment no coneix veritablement el Pare fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar. Ens cal, doncs, endinsar-nos en la pregària i demanar-li al Pare que ens faci conèixer qui és el Fill i què demana de nosaltres.
Llavors descobrirem que seguir Jesús no és una càrrega pesada, un jou que ens oprimeix. Perquè seguir Jesús no ens serà pesat: Feu-vos deixebles meus, que jo soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. El que se’ns demana, doncs, és seguir Jesús amb un gran amor, aprenent de la seva manera actuar, no volent ser més que ningú, des de la senzillesa i la humilitat i demanant al Senyor que ens ensenyi què hem de fer. I l’amor farà que el seu jou, seguir el seu camí ja no sigui una esclavitud sinó una càrrega suau i molt lleugera.
Per això, també Zacaries parla del rei que arriba però un rei que és bo i salvador, muntat humilment en un ase, en un pollí. No en un cavall de guerra. No busca dominar: Bandejarà els carros de guerra, allunyarà els cavalls i els arcs dels guerrers seran bandejats.
I en la línia de Jesús, Pau ens diu: Vosaltres no viviu segons les mires de la carn, sinó segons les de l’Esperit. Ens hem de deixar endur per aquest Esperit. Nosaltres tenim un deute però no amb la carn. Perquè la carn porta a la mort: Si per l’esperit feu morir les obres pròpies de la carn, viureu. Senzillesa, humilitat, amor, deixar-nos endur per l’Esperit.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES