.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«el meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

Així que Pere entrà, Corneli sortí a rebre’l i es prosternà als seus peus. Pere el feu aixecar dient-li: «Posa’t dret, que jo soc home, igual que tu.» Llavors Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui.»
Mentre Pere deia això, l’Esperit Sant vingué sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. Els jueus creients que havien vingut amb Pere s’estranyaren molt en veure que el do de l’Esperit Sant era vessat fins i tot sobre els qui no eren jueus. De fet, els sentien parlar en llenguatges misteriosos i proclamar les grandeses de Déu.
Llavors Pere digué: «Qui pot excloure de l’aigua del baptisme aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?» Tot seguit manà que els bategessin en el nom de Jesucrist. Després li pregaren que es quedés amb ells uns quants dies.

Ac 10,25-26.34-35.44-48

Salm Responsorial

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles contemplen la salvació.  

Canteu al Senyor un càntic nou: 
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat 
han sortit victoriosos. R

El Senyor ha revelat la seva ajuda,

i els pobles contemplen la seva salvació.
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment 
a la casa d’Israel. R

Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra, 
la salvació del nostre Déu. 
Aclameu el Senyor arreu de la terra, 
esclateu en cants i en Crist d’alegria. R

Sl 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.:26)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d’ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor.
Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor és això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d’estimar-nos, tant, que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats.

1Jn 4,7-10

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
«Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena.
El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare.
No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Soc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu.
Això us mano: que us estimeu els uns als altres.»

Jn 15,9-17

"Els qui no estimen no coneixen Déu perquè Déu és amor"

Les paraules de l’Evangeli i de la segona lectura d’aquest diumenge són tan entranyables i profundes que gairebé només caldria anar-les meditant poc a poc. Parlen de l’amor. De l’amor del Pare i de l’amor de Crist als seus deixebles: Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Com a conseqüència, ell es converteix en el model del nostre amor: El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Però no ens equivoquem: estimar no és fàcil, cal lliurar-se totalment als altres. Per això diu: Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Ara bé, estimar ni que ens costi no és sinònim de tristor: Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. Una nova prova que Crist ens estima és que ja no som criats: A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit al meu Pare. Jesús no es guarda cap secret per a ell sol, ho comparteix tot amb els deixebles perquè els estima. I perquè els estima els ha escollit: No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Soc jo qui us he escollit per confiarvos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. Sentint-nos estimats i escollits, podem comunicar a tothom com Déu ens estima en Jesucrist i vol que siguem sempre feliços. Conscient d’aquest amor universal Pere, i els altres creients, han de canviar els seus esquemes i batejar també un pagà: Qui pot excloure del baptisme aquests que han rebut l’Esperit Sant com nosaltres? Perquè Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé de qualsevol nacionalitat que sigui. I Joan, a la segona lectura, ens dona la gran definició: Déu és amor. A partir d’aquí s’entén tot. Hem d’estimar-nos els uns als altres perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu. Només estimant entendrem Déu. No ens cal res més: sentir-nos estimats per Déu i estimar com Crist ens ha estimat. Déu ha estat el primer d’estimar-nos enviant el seu Fill pels nostres pecats. Ell és el model i la mida de tot amor.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES