.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«estima els altres com a tu mateix»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Deuteronomi

En aquells dies, Moisès digué al poble:
«Reverencia el Senyor, el teu Déu, compleix durant tota la vida els manaments que et dono, tant tu, com els teus fills i els fills dels teus fills. Així viureu anys i més anys.
Escolta, Israel, mira de posar en pràctica això que et mano; així seràs un poble feliç i nombrós en un país que regalima llet i mel, tal com el Senyor ho va prometre als teus pares.
Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces. Guarda en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono.»

Dt 6,2-6

Salm Responsorial

R. És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin goig ho celebrem!

Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu,
roca i muralla que em deslliura. R

Déu meu, penyal on m’emparo,
escut i força que em salva.

aRodejat d’adversaris delirants, clamo el Senyor,
crido auxili d’entre els enemics. R

Beneït sigui el Déu vivent, el meu penyal.
Beneeixo el Senyor que em salva.
Ha donat grans victòries al seu rei,
ha mostrat l’amor que té al seu ungit. R

Sl 17,2-3a.3bc-4.47.51ab (R. 2)

Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, els sacerdots de l’antiga aliança van ser molts, perquè la mort els impedia de continuar en les seves funcions. Però Jesús, que viu per sempre, no traspassa a ningú les funcions sacerdotals. Per això té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s’acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d’ells.
Un sacerdot així és el que ens calia: sant, innocent i sense taca; per això va ser tret d’enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant pels seus propis pecats com pels pecats del poble: es va oferir a si mateix una sola vegada.
La Llei havia fet sacerdots uns homes plens de febleses, però els termes del jurament que ha substituït la Llei han consagrat el Fill, que serà per sempre un sacerdot perfecte.

He 7,23-28

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a trobar Jesús i li va fer aquesta pregunta: «Quin és el primer de tots els manaments de la Llei?» Jesús li respongué: «El primer és aquest: “Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces”.
El segon és: “Estima els altres com a tu mateix”. No hi ha cap altre manament més gran que aquest.»
El mestre de la Llei li digué: «Molt bé, mestre. És veritat que Déu és un de sol i que no n’hi ha cap altre fora d’ell. I que estimar-lo amb tot el cor, amb tot el pensament i amb totes les forces, i estimar els altres com a si mateix és millor que tots els sacrificis i totes les ofrenes cremades a l’altar.» Jesús, en sentir aquesta resposta tan assenyada li digué: «No ets lluny del regne de Déu.»
I ningú no s’atreví a fer-li cap més pregunta.

Mc 12,28b-34

"Estima el Senyor, el teu Déu... estima els altres"

Moltes vegades és difícil l’equilibri en la vida humana i en la vida cristiana: podem anar d’un extrem a l’altre. En el tema de l’amor podem posar tant l’accent en l’amor a Déu que l’amor als germans potser queda una mica a l’ombra. O al revés, accentuem tant l’amor als altres que sembla que això és l’únic que importa donat, sobretot, que el món valora molt els cristians especialment per la seva entrega als més vulnerables. Però fixem-nos en l’evangeli. A Jesús li pregunten: Quin és el primer de tots els manaments? I la resposta de Jesús és clara: Estima el Senyor el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces. Podem dir que així ja ha contestat al mestre de la Llei; però Jesús afegeix a continuació: El segon és: Estima els altres com a tu mateix. I perquè no pensem que són dos manaments diferents o separats diu: No hi ha cap altre manament més gran que aquest. Per tant, hem de dir que és un sol manament amb dues cares: amor a Déu i amor als germans. Per a un autèntic cristià no pot existir un amor sense l’altre. Evidentment, Déu és sempre el més important però aquest amor a Déu no és complet sense l’amor als germans. Una persona molt bona, molt piadosa si no estima els germans no pot dir que estima Déu encara que es passi moltes hores pregant. D’aquesta manera l’amor a Déu es fa operatiu en els germans. La primera lectura ja ens recorda: Mira de posar en pràctica això que et mano. Però el Deuteronomi només esmenta l’amor a Déu, en el text que hem llegit. En canvi, el mestre de la Llei a l’evangeli diu, precisament, que estimar Déu i estimar els altres val més que tots els sacrificis, totes les ofrenes. L’ofrena que més agrada Déu és estimar els germans. Jesús —diu la segona lectura— és per sempre un sacerdot perfecte, és qui ens ensenya el veritable camí de Déu, ell que pot salvar definitivament tots els qui per ell s’acosten a Déu; ell que es va oferir a si mateix una sola vegada. L’única ofrena veritablement agradable a Déu, és l’amor total al Pare i l’amor total als germans.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES