.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Gènesi

En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abram i li digué: «Mira el cel i posa’t a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar; doncs així serà la teva descendència.» Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en compte per donar-li una justa recompensa.
Després li digué: «Jo sóc el Senyor, que t’he fet sortit d’Ur dels caldeus per donar-te aquest país; serà el teu heretatge.» Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu, Senyor?» Ell respongué: «Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, una tórtora i un colomí.» Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de l’altra, però no va partir els ocells. Uns ocellots de presa volien abatre’s sobre els cossos morts, però Abram els allunyava.
Quan el sol s’anava a pondre, Abram caigué en un son profund i s’apoderà d’ell un gran terror, com una foscor.
Després de la posta, quan ja s’havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig dels animals partits.
Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança i es comprometé en aquests termes: «Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.»

Gn 15,5-12.17-18

Salm Responsorial

R. El Senyor m’il·lumina i em salva.

El Senyor m’il·lumina i em salva, 
¿qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, 
¿qui em pot esfereir? R

Escolteu el meu clam, Senyor, 
compadiu-vos de mi, responeu-me. 
De part vostra, el cor em diu: 
«Busqueu la meva presència.» R

Arribar davant vostre és el que vull, 
Senyor, no us amagueu. 
No sigueu sever fins a rebutjar el vostre servent, 
vós que sou el meu ajut. R

N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.
Espera en el Senyor! Sigues valent! 
Que el teu cor no defalleixi! 
Espera en el Senyor!. R

Sl 26,1.7-9.13-14 (R: 1a)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, [seguiu el meu exemple i fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu en mi. Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls: N’hi ha molts que, pel seu estil de viure, són contraris a la creu del Crist.
El terme on s’encaminen és de perdició, el déu que adoren és el ventre, i la seva glòria, la posen en les parts vergonyoses; tot el que aprecien són valors terrenals.
Però] nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de sotmetre tot l’univers.
Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos així, en el Senyor, estimats meus.

Fl 3,17-4,1

Lectura de l'evangeli segons sant Lluch

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant.
Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem.
Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense saber què es deia.
Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol.
Llavors del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.

Lc 9,28b-36

"Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo"

A tots ens costa d’acceptar la creu i el sofriment. També als apòstols. Per això l’escena de la transfiguració l’hem d’entendre amb la finalitat que els apòstols (almenys tres) fessin l’experiència del Crist ressuscitat més enllà de la mort que acabava d’anunciar. Lluc comença explicant-nos: es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit és tornà blanc i espurnejant. I, a més, es presenten els dos gran personatges de l’AT: Moisès i Elies. Però Jesús és al mig, com el personatge més important. La situació és extraordinària; la felicitat total. Per això Pere diu: Que n’estem de bé, aquí dalt. I vol fer tres cabanes però cap per a ells: ja se senten prou feliços contemplant aquesta transfiguració. Ara es forma un núvol i els cobreix. Indica la presència de Déu. I la paraula del Pare: Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo. Ni que parli d’anar a la mort, cal escoltar-lo, cal seguir el seu camí. El mateix text ens ha dit que Jesús, Moisès i Elies parlaven del traspàs d’ell que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Aquest és el camí. Si la transfiguració és un tast de la resurrecció, la mort n’és el pas previ. A Abraham també li va costar creure en la promesa de Déu que li ha havia dit: Aquest país (on es troba ara) serà el teu heretatge. Per això pregunta: Quina garantia me’n doneu, Senyor? I després del sacrifici dels animals, que és com un jurament per part de Déu, el Senyor torna a repetir la seva promesa: Dono aquest país a la teva descendència. Ara Abraham pot estar segur de la paraula de Déu. Seguir el camí de Jesús no és fàcil. Sant Pau ho reflexa de forma molt clara: N’hi ha molts que pel seu estil de viure són contraris a la creu de Crist. El terme on s’encaminen és de perdició, el déu que adoren és el ventre, i la seva glòria la posen en les parts vergonyoses, tot el que aprecien són valors terrenals. Preguntem-nos si nosaltres sabem seguir el camí de la creu, si no busquem els valors terrenals, si sabem que la creu és l’imprescindible camí per a la resurrecció. Per la creu a la Vida.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES