.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«entra a celebrar-ho amb el teu Senyor»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre dels Proverbis

Que en té de valor una bona esposa! És molt més preuada que les perles. El cor del seu marit hi confia, no són escassos els guanys que en traurà.
Durant tota la vida el farà feliç, i no desgraciat. Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol. Pren a les mans la filosa, i els seus dits agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents.
L’encant és aparença, la bellesa s’esvaeix; l’esposa que creu en el Senyor és la que val tots els elogis. Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball: que la seva obra l’elogiï davant de tot el poble.

Pr 31,10-13.19-20.30-31

Salm Responsorial

R. Feliç tu, fidel del Senyor.

Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort. R

La teva esposa fruitarà com una parra

dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula.. R

És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure prosperar Jerusalem. R

Sl 127,1-2.3.4-5 (R.: 1a)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans, no cal que us escrivim quan i en quins moments arribarà el Dia del Senyor: vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit.
La gent es pensarà que tot està en pau i ben assegurat, quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la dona que ha de tenir un fill, i no se n’escaparà ningú.
Però a vosaltres, germans, que no viviu en la foscor, aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre, ja que tots sou fills de la llum i del dia. No som pas de la nit ni de la foscor.
Per això no hem de dormir, com els altres, sinó vetllar i viure sòbriament.

1Te 5,1-6

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola:
«Un home que se n’anava a fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà cinc milions, a l’altre dos i a l’altre un, segons la capacitat de cadascú, i se n’anà. El qui n’havia rebut cinc anà de seguida a negociar-hi, i en guanyà cinc més. També el qui n’havia rebut dos en guanyà dos més. Però el qui n’havia rebut un guardà en un amagatall els diners del seu amo. Al cap de molt temps l’amo tornà i els demanà comptes.
Es presentà primer el qui havia rebut cinc milions, portà també els cinc que havia guanyat i digué: “Senyor, m’havíeu confiat cinc milions i n’he guanyats cinc més.” L’amo li va dir: “Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.”
Es presentà després el qui n’havia rebut dos i digué: “Senyor, m’havíeu confiat dos milions i n’he guanyats dos més.” L’amo li va dir: “Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.”
Es presentà també el qui n’havia rebut un, i digué: “Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre.” L’amo li contestà: “Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat i aplegar on no he escampat? Doncs havies de posar al banc els meus diners, i ara podria recobrar allò que és meu amb els interessos.
Preneu-li aquest milió i doneu-lo al qui en té deu, perquè als qui tenen, els donaré encara més i en tindran a vessar, però als qui no tenen, els prendré fins allò que els queda. I aquest administrador inútil, traieu-lo a fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents”».

Mt 25,14-30

"Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança"

Podria semblar, a primera vista, que l’evangeli d’avui parla de diners (llegim milions) i de com nosaltres hem de guanyar més diners a partir dels que ja tenim. Però el text original parla de talents una paraula que indica una moneda però també les nostres capacitats, tot allò que tenim, tot allò que Déu, l’amo ens ha donat. Podem parlar de dons naturals, del do de la fe, dels carismes, de l’evangeli que hem de fer arribar a tothom, dels germans als que hem d’ajudar, de les nostres responsabilitats... Tot són talents/milions que ens ha donat l’amo. El que cal és que ho posem tot al servei del Regne de Déu, al servei dels germans sense deixar-nos endur per la peresa, la rutina o la comoditat de no voler arriscar-nos gens. El que denuncia l’amo a l’últim dels seus criats és precisament això: Ets un administrador dolent i gandul. Ni tan sols s’ha molestat per dur els diners al banc. Com veiem l’amo no valora tant el resultat com l’esforç, el treball, la dedicació, l’entrega a la nostra tasca. L’elogi és: Ets un administrador bo i de confiança. En canvi a l’últim li diu: Ets un administrador dolent i gandul. En aquest sentit podem llegir l’elogi que fa la primera lectura de la bona esposa (només en llegim un fragment): Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol. Pren a les mans la filosa i els seus dit agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents. Però l’autor de Proverbis valora sobretot la seva fe: L’esposa que creu en el Senyor és la que val tots els elogis perquè l’encant és aparença, la bellesa s’esvaeix. Sant Pau en la segona lectura ens convida a no ser ganduls, a no dormir: Tots sou fills de la llum i del dia. No som pas fills de la nit ni de la foscor; per això no hem de dormir, com els altres sinó vetllar i viure sòbriament. Avui ens cal prendre consciència que tots els dons, totes les qualitats, tot el que tenim és do de Déu però que ens ho ha donat perquè ho posem al seu servei i al servei dels germans, perquè doni molt de fruit en la nostra vida.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES