.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«hem trobat el Messies»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre de Samuel

En aquell temps Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Senyor, on hi havia l’arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí em teniu.»
Corregué cap a Elí i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «No t’he cridat pas. Ves-te’n a dormir.» I el noi se n’anà a dormir.
El Senyor el tornà a cridar, i Samuel s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «Fill meu, no t’he cridat pas. Torna-te’n a dormir.» Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no se li havia revelat.
Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel, i ell s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi, i digué a Samuel: «Ves a dormir i, si et torna a cridar, digues-li: Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta.»
El Senyor es presentà i el cridà com les altres vegades: «Samuel, Samuel.» Ell li respongué: «Parleu, que el vostre servent us escolta.» Samuel es va fer gran.
El Senyor l’afavoria sempre i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.

Is 55,1-11

Salm Responsorial

R. Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Tenia posada l’esperança en el Senyor i ell, 
inclinant-se cap a mi, 
ha inspirat als meus llavis un càntic nou, 
un himne de lloança al nostre Déu. R

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, i
m’heu parlat a cau d’orella; 
no exigiu l’holocaust ni l’expiació. R

Per això us dic: «Aquí em teniu:
Com està escrit de mi en el llibre, 
Déu meu, vull fer la vostra voluntat, 
guardo la vostra llei al fons del cor.» R

Anuncio amb goig la salvació 
davant del poble en dia de gran festa,
no puc deixar d’anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor. R

Sl 39,2.4ab.7.8-9.10 (R. 8a i 9a)

Lectura de la primercarta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor, per al cos.
I Déu, que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder. ¿No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? El qui s’uneix al Senyor forma amb ell un sol esperit. Fugiu de la fornicació.
Els altres pecats que l’home comet són exteriors als seu cos, però el fornicador peca contra el seu propi cos. ¿No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i que resideix en vosaltres? No sabeu que no sou vostres?
Déu us ha adquirit a un preu molt alt: glorifiqueu-lo en el vostre cos.

1Co 6,13c-15a.17-20

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

En aquell temps Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu.»
Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què voleu?» Ells li digueren: «Rabí», que vol dir “mestre”, «on us allotgeu?»
Jesús els respon: «Veniu i ho veureu.» Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia.
Eren vora les quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere.
El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó, i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir “l’Ungit”. I l’acompanyà on era Jesús.
Jesús se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, que vol dir Pedra.»

Mc 1,7-11

"Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta"

El primer que fa Jesús en començar la seva vida pública és buscar aquells que seran els seus amics i col·laboradors, els apòstols. Tot i ser el Salvador únic vol tenir amics que l’acompanyin i vagin aprenent la seva manera de viure i de predicar l’Evangeli. Han de ser els seus continuadors. L’evangeli ens presenta la crida de tres deixebles. En primer lloc Andreu i un altre deixeble (potser el mateix evangelista). Gràcies al Baptista segueixen Jesús. El Senyor els pregunta: Què voleu? I ells contesten: On us allotgeu? Però la resposta de Jesús no serà la indicació d’un lloc sinó una invitació a compartir la seva vida: Veniu i ho veureu. Van sortir transformats. Per això Andreu quan troba el seu germà Simó Pere li comunica la seva descoberta: Hem trobat el Messies. Però no li ensenya res: L’acompanyà on era Jesús. Ell és el Mestre, és ell qui crida. La crida del Senyor a tots nosaltres (perquè a tots ens fa arribar la seva invitació) no és a saber coses de Jesús, sinó a viure i experimentar el seu amor, la seva intimitat, a escoltar la seva paraula. La primera lectura també ens parla d’una vocació, la de Samuel. Era un noi, no té experiència de les crides del senyor (que li arribaran al llarg de la seva vida). Per això es pensa que és el sacerdot Elí qui el crida. Per tres vegades s’hi presenta creient que és ell qui el convoca. Finalment sap que és el Senyor i la seva resposta mostra una disponibilitat total: Parleu que el vostre servent us escolta. Samuel serà un dels grans profetes d’Israel. El profeta, com tots nosaltres, bàsicament el que ha de fer és escoltar el Senyor; hem de saber què vol de nosaltres. Pau, a la segona lectura parla de com el cristià ha de viure de cara a Déu i ho concreta en el tema de la fornicació: El cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos; un cos que serà transformat en la resurrecció. I acaba: Els nostres cossos són santuari de l’Esperit. Tractar el cos com un temple és viure de cara al Senyor que ens crida a ser veritables deixebles seus.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES